Tjänster

DAMM / VATTEN

Våra vanligaste skötseltjänster för damm:

(OBS: Det kan förekomma punkter på listan som inte är RUT-berättigade)


•Vinterförvaring av teknisk utrustning

•Vårstädning + dammsugning.

•Montering och demontering av teknisk utrustning.

•Förberedelser inför vintern.

•Hjälp med skydd mot fåglar.

•Återkommande skötsel 1gång/månad.

(Anpassas efter dammens förutsättningar.)


Våra vanligaste anläggningstjänster för damm:

•Projektering + ritning av natur-dammar.

•Proffshjälp för att få rätt teknisk utrustning och denna rätt monterad. Köper in efter kundens önskemål.

•Grävning

•Iläggning av dammfolie. Köps in efter kundens önskemål.

•Anläggning av mindre och större naturbäckar.

•Stenläggning + praktisk design

•Växtval + plantering i och vid sidan av dammen

•Installation av andra vattenarrangemang som tex vattenstenar.

TRÄDGÅRD

Våra vanligaste tjänster:

(OBS: Det kan förekomma punkter på listan som inte är RUT-berättigade)


•Kontinuerlig gräsklippning och kantklippning

•Vår- och höststädning

•Beskärning av träd, buskar och häckar

•Ogräsrensning och rabattvård

•Trädfällning och nedtagning av träd nära hus.

•Gödsling av gräsmatta+rabatter

•Konsultation + ritningsarbeten

•Högtryckstvättning av stenläggningar mm.

•Enklare fastighetsskötsel

•Gräsklippning och kantklippning

•Tvättning av stenläggningar,

•Höststädning

•Lövkrattning + blås/sug

•Vinterförberedning av trädgården.

•Stubbfräsning (Sammarbetspartner)

Våra vanligaste anläggnings-tjänster:

•Projektering och ritning.

•Plantering av perenner, träd, buskar mm.

•Stenläggning av gångar och mindre ytor.

   (Ej parkeringar och uppfarter.)

•Utläggning av jord och andra matrial.

•Sådd av gräsmatta

•Utrullning av färdigt gräs

RENGÖRING TRALL / STENGÅNGAR


Klimatomställningen gjort att det bildas mer mossa och alger under vinterhalvåret och har sett att många av er kunde har ett behov av rengöring.


Vi rengör skonsamt och miljövänligt betongplattor, marksten, trall mm. Maskinen går att använda vid mildväder och tjänsten erbjuds under november till februari då annat arbete ligger på lågfart. 

Effektiv borttagning av smuts, vita lavaföäckar och mossa mellan gatsten och plattor. 


Prisuppgift

  • Timpris efter Rut-avdrag: 800kr exkl. moms
  • Framkörning: Milkostnad enl. gällande dieselpris.


FILM : TRYCK HÄR